Dogdancing - úvodní strana

Propouštěcí povely

psi

Propouštěcími povely jsou myšleny povely, kterými pejskovi označujeme, kdy může opustit nějakou pózu (např. panáček, sedni, poklona) nebo pozici (např. mezi nohama psovoda, před psovodem, u nohy). Také je používáme k ukončení celého tréninkového bloku, tj. doby, po kterou chceme, aby pes dával opravdu pozor (nikde nečuchat, nerozhlížet se…).

Jako propouštěcí povel z póz a pozic se nejčastěji používá slůvko „volno“, ale stejně jako u všech povelů si můžeme vymyslet jakékoli slůvko, které se nám líbí. Dáváme ho dříve, než pes pózu nebo pozici sám opustí, to je velmi důležité. Zezačátku může propouštěcí povel přijít klidně po pár sekundách cviku, čas prodlužujeme jen postupně.

Tréninkové bloky je dobré cvičit z toho důvodu, aby se pes naučil udržet pozornost. Tréninkový blok nemusí zezačátku trvat ani minutu, ale zvykněte si používat nějaké slůvku, po kterém si pes může dělat, co chce. Já sama používám „konec“. Opět platí, že propouštěcí povel musí zaznít dříve, než pes sám odejde.

Home Copyright © Tereza Zůnová 2012-2013 Mapa webu DOGDANCING