Dogdancing - úvodní strana

Historie dogdancingu v ČR

Daisy

Historie dogdancingu není příliš dlouhá. Pochází z Velké Británie, kde byl v roce 2000 založen také první dogdancing klub Paws n Music Association. Počátky dogdancingu v České republice jsou spjaty s první velkou soutěží tohoto sportu u nás. Jmenovala se Dog Dancing Show Prague. Její první ročník se konal v roce 2004 a poslední v roce 2007. První Mistrovství dogdancingu v České republice bylo uspořádáno roku 2005.

Kluby dogdancingu

V historii dogdancingu se v České republice objevily celkem tři kluby, které tento sport zaštiťovaly. Byly to Klub tance se psem ČR, Dogdancing Club of Czech Republic (DDCCR) a Czech Dogdance Club (CDC).

Klub tance se psem ČR byl prvním klubem u nás. Přímo nenavazoval na žádný zahraniční klub. Nepořádal žádné zkoušky, pouze závody. Pro závody byly typické povinné prvky, které se v každé sestavě musely vyskytovat. Závody nebyly členěné do divizí, jak je tomu na dnešních závodech. Tento klub byl zrušen roku 2010 valnou hromadou jeho členů. Už několik let před oficiálním zrušením ale nepořádal žádné akce.

Druhým klubem u nás založeným byl Dogdancing Club of Czech Republic. Tento klub navazoval na britský klub Pawn's and Music Association. Podle něj byly utvořeny pravidla. Dlouhá léta se závodilo a skládaly se zkoušky ve čtyřech divizích: Musical Dressage, Heelwork to Music, Freestyle a Dances with Dog. Začátkem roku 2013 ale začaly platit asi nejvýraznější změny v historii tohoto klubu a začalo se po vzoru zahraničí závodit pouze ve dvou divizích: Heelwork to Music a Freestyle. Zkoušky zůstaly ve čtyřech divizích.

Posledním klubem, který u nás vznikl, byl Czech Dogdance Club. Vznikl v roce 2010 s myšlenkou nahradit zrušený Klub tance se psem ČR. Svými pravidly navazoval na nejrozšířenější světovou organizaci zabývající se dogdancingem World Canine Freestyle Organization. Tato organizace má výborně vypracována pravidla pro posuzování závodů. Členové CDC chtěli vypracovat stejně podrobná pravidla na závody i na zkoušky. Závody se měly dělit do dvou hudebních stylů Heelwork to Music a Musical Freestyle. Zkoušky se dělily do čtyř hudebních stylů shodných s divizemi DDCCR. Pod tímto klubem se pořádalo poměrně velké množství zkoušek, ale pouze několik neoficiálních závodů. Oficiální závody nebyly pořádány ani jedny. Začátkem roku 2012 postupně vymizela činnost tohoto klubu. Jediná předsedkyně tohoto klubu Veronika Hynková zmizela z aktivní kynologické scény, webové stránky klubu byly zrušeny a přestaly se pořádat oficiální akce.

Současnost

Jak vyplývá z předchozích řádků, jediným klubem, který u nás dnes aktivně působí je DDCCR. Ten u nás pořádá zkoušky a oficiální i neoficiální závody a školí pro ně rozhodčí. Pořádá také kvalifikační závody na Mistrovství Evropy a na Cruft's. Jeho předsedkyní je Andrea Rezková. Jaké výsledky přinesou změny jeho Zkušebního řádu od roku 2013 ukáže až budoucnost.

Zahraniční soutěže a naše nejúspěšnější týmy

Některé české týmy se neztratí ani v zahraniční konkurenci. Nejvýraznějším úspěchem bylo vítězství Aleny Smolíkové a Keisy na Cruft's roku 2010. I naše další závodnice se umisťují na stupních vítězích v zahraničích. Ty nejznámější jména jsou nejspíš Šimona Drábková, Vanda Gregorová, Petra Malá a Lucie Smolíková.

Výraznou událostí pro český dogdancing bylo Mistrovství Evropy 2012 pořádané v České Republice.

Home Copyright © Tereza Zůnová 2012-2013 Mapa webu DOGDANCING